Văn phòng

0274.3822621 - 0274.383799

Tầng 10, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một

hoichuthapdobinhduong@gmail.com

Chuthapdobinhduong.org.vn

Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020 PDF. In Email

Ngày 27-2, Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ phối hợp với chính quyền Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền Sở Nội vụ tỉnh; bà Nguyễn Thị Lệ Trinh - Bí thư chi bộ, Thủ trưởng cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh - Bí thư chi bộ, Thủ trưởng cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, Đoàn chủ tịch đã thông qua các dự thảo báo cáo như: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan tỉnh Hội; Kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động năm 2019; Công khai kinh phí và dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020; Kết quả thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019; Kết quả phong trào thi đua năm 2019 và phương hướng năm 2020.

 

Ông Vũ Văn Hùng, Chánh Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh thông qua báo cáo Ban Thanh tra nhân nhân

Trong năm 2019, Công đoàn cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, định hướng và tổ chức các hoạt động cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, để vai trò, vị trí của cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan được khẳng định, được phát huy, đáp ứng được sự mong muốn và kỳ vọng của lãnh đạo cơ quan đối với hoạt động Hội và phong trào Chữ thập đỏ. Xây dựng chương trình hoạt động và bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, phòng, ban mình nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2019 đã đề ra. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và phát huy quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh nâng cao tinh thần tiết kiệm, bảo quản tốt tài sản của cơ quan; giữ gìn tốt vệ sinh môi trường, tạo không khí trong lành trong công tác. Thường xuyên cập nhật để mở rộng thông tin và nâng cao sự hiểu biết; đồng thời tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với nhu cầu công tác hiện nay. Mỗi cá nhân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần tình nguyện để xứng đáng là cơ quan trực tiếp hoạt động về công tác từ thiện nhân đạo chuyên nghiệp.

Ông Trần Văn Từ, Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn thông qua báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2019

Phát huy vai trò lãnh đạo của chi ủy, hoạt động Công đoàn trong việc tổ chức các hoạt động, nhằm tạo phong trào sôi nổi và không khí thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Phối hợp tổ chức cho CBCCVC học tập các Nghị quyết của Đảng, các bộ luật mới ban hành và vận động 100% CBCCVC cơ quan thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Tại hội nghị, đã tiến hành bầu cử Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2021 và trao các danh hiệu thi đua năm 2019: “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; khen thưởng giấy khen của Tỉnh hội, đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019 cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Đại biểu tặng hoa và chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2021


Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, Thủ trưởng cơ quan và ông Tống Xuân Giang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua năm 2020

Khen thưởng “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”

Các cá nhân nhận danh hiệu thi đua năm 2019

Tấn Phong

 

Tập thể, cá nhân hỗ nhân đạo 2019


Lịch Hiến Máu

Tình Nguyện 2020

Trình Duyệt khuyên dùng

Click vào biểu tượng để tải về