Văn phòng

0274.3822621 - 0274.383799

Tầng 10, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một

hoichuthapdobinhduong@gmail.com

Chuthapdobinhduong.org.vn

Tháng nhân đạo 2020 PDF. In Email

Ngày 20/3/2020, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tổ chức “Tháng nhân đạo” năm 2020, nội dung kế hoạch như sau:

KẾ HOẠCH

Tháng nhân đạo 2020


Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-TƯHCTĐ ngày 05/3/2020 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc tổ chức Tháng nhân đạo năm 2020.

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới;

Căn cứ Công văn số 22/BCĐMTCMCN ngày 28/02/2020 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tỉnh về việc thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2020-2021.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của Tháng Nhân đạo năm 2018-2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng Nhân đạo năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ; Góp phần từng bước thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới” nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác nhân đạo.

2. Tạo phong trào thi đua làm công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái; chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Đại hội Đảng các cấp và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.

3. Tháng Nhân đạo năm 2020 là tháng cao điểm để tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, vận động toàn dân làm nhân đạo và vận động nguồn lực hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, phát huy được vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ.

II. THỜI GIAN, QUY MÔ, CHỦ ĐỀ VÀ CHỈ TIÊU

1. Thời gian: Thực hiện trong tháng 5; trong đó 2 tuần cao điểm từ ngày 08/5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19 tháng 5 năm 2020 (Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và là Chủ tịch Danh dự đầu tiên của Hội).

2. Quy mô: Tổ chức trên toàn tỉnh.

3. Chủ đề: Tháng Nhân đạo năm 2020 là “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”; với các hoạt động chủ yếu: tập trung tuyên truyền trong cộng đồng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác hiến máu nhân đạo, hiến tặng mô, tạng; sơ cấp cứu ban đầu nhằm đề cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và hoạt động chữ thập đỏ trong trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương ở mọi lúc, mọi nơi, qua đó góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và giáo dục lòng nhân ái, tính hướng thiện.

4. Chỉ tiêu chung:

- Phấn đấu toàn Hội trợ giúp trên 90% trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp trong Tháng Nhân đạo 2020 với hình thức trợ giúp và mức trợ giúp thích hợp.

- Phấn đấu trong Tháng Nhân đạo có 15 công trình nhân đạo (chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh). Trong đó, cấp tỉnh xây dựng ít nhất 05 công trình nhân đạo cho cá nhân hoặc cộng đồng, trị giá tối thiểu 50.000.000 đồng/công trình; mỗi đơn vị cấp huyện xây dựng ít nhất một công trình nhân đạo, trị giá tối thiểu 20.000.000đ/công trình.

5. Đối tượng trợ giúp: Là cá nhân, cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu trợ giúp.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai Tháng Nhân đạo

- Kế hoạch triển khai Tháng Nhân đạo.

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai Tháng nhân đạo.

- Báo cáo tổng kết Tháng Nhân đạo.

2. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí của Hội trước, trong và sau Tháng Nhân đạo;

3. Vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đồng hành với Tháng Nhân đạo.

4. Tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2020

 - Việc tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo phải lưu ý diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương và tình hình thực tế; lồng ghép với kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

- Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp tỉnh (nếu điều kiện cho phép) lồng ghép với chương trình trao quà trong thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” quý I, quý II, chương trình khám chữa bệnh nhân đạo và các sự kiện: “Những giọt máu hồng” hè năm 2020.

- Lễ phát động Tháng Nhân đạo tại các huyện, thị xã, thành phố tùy tình hình thực tết tại địa phương để tham mưu tổ chức Lễ phát động.

5. Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Tháng Nhân đạo.

6. Tổng kết Tháng Nhân đạo năm 2020 gắn với Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm.

VI. TIẾN ĐỘ CÁC HOẠT ĐỘNG

- Tỉnh Hội triển khai các văn bản chỉ đạo và phối hợp chỉ đạo, xong trước 20 tháng 3 năm 2020.

- Tổ chức các hoạt động trợ giúp đối tượng: cao điểm trong tháng 5 năm 2020.

- Tổ chức Lễ Phát động Tháng Nhân đạo cấp tỉnh cuối tháng 4 năm 2020 (nếu điều kiện cho phép).

- Kiểm tra, đánh giá kết quả Tháng Nhân đạo năm 2020: tuần đầu tháng 6 năm 2020.

- Tổng kết Tháng Nhân đạo năm 2020 cấp tỉnh trước 25/6/2020.

V. PHÂN CÔNG THAM MƯU THỰC HIỆN

1. Văn phòng: đầu mối tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng Nhân đạo năm 2020, tham mưu tổ chức các sự kiện vận động nguồn lực; hướng dẫn các cấp Hội vận động nguồn lực trong Tháng Nhân đạo; vận động nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo. Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết Tháng Nhân đạo năm 2020.

2. Ban Kiểm tra: tham mưu công tác kiểm tra, giám sát tặng quà cho các đối tượng tại một số địa phương;

3. Ban Chăm sóc sức khỏe: tham mưu công tác khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà miễn phí và công tác hiến máu tình nguyện.

3. Phòng Tuyên huấn

Tham mưu xây dựng đề cương các tài liệu tuyên truyền; chủ trì tham mưu tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2020 (nếu tổ chức); phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài Hội tuyên truyền tài liệu, các tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động nhân đạo; tuyên truyền các địa phương tổ chức tốt Tháng Nhân đạo năm 2020.

4. Kế toán

Phối hợp với các phòng, ban theo dõi nguồn ủng hộ.

Cân đối nguồn quỹ, phối hợp với các phòng, ban tổ chức đi thăm và tặng quà tại một số địa phương.

5. Hội Chữ thập đỏ trực thuộc

Căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan đơn vị để tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này.

6. Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Nhân đạo ở địa phương theo điều kiện và hình thức phù hợp, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tại địa phương đối với Tháng Nhân đạo. Kế hoạch[1] của đơn vị Hội gửi về Tỉnh Hội (qua Ban Công tác xã hội) trước ngày 23/3/2020.

- Báo cáo và tham mưu để Huyện, Thị, Thành ủy và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức Tháng Nhân đạo tại địa phương; Phát huy vai trò của Chủ tịch danh dự, các tỉnh, thành; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tại địa phương trong tổ chức Tháng nhân đạo, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội tại địa phương khảo sát, truy cập địa chỉ nhân đạo đã được giới thiệu trên hệ thống iNHANDAO, gắn Tháng nhân đạo với việc thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi các nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Tháng Nhân đạo; Tổ chức kiểm tra, giám sát, phát hiện mô hình mới; biểu dương những mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Tháng Nhân đạo tại địa phương.

- Báo cáo tổng kết Tháng Nhân đạo gửi về Tỉnh Hội trước ngày 25/6/2020 .

Căn cứ Kế hoạch trên đây, Tỉnh Hội đề nghị các phòng, ban, bộ phận Tỉnh Hội, Hội Chữ thập đỏ trực thuộc, các huyện, thị, thành Hội tham mưu thực hiện đảm bảo Tháng Nhân đạo năm 2020 được tổ chức đúng tiến độ và đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 24 Tháng 4 2020 13:15
 

Lịch Hiến Máu

Tình Nguyện 2022

Trình Duyệt khuyên dùng

Click vào biểu tượng để tải về