Văn phòng

0274.3822621 - 0274.383799

Tầng 10, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một

hoichuthapdobinhduong@gmail.com

Chuthapdobinhduong.org.vn

Lịch Hiến Máu Tình Nguyện Năm 2019 PDF Print E-mail

 

STT THỨ NGÀY THÁNG ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐIẠ ĐIỂM
1 4 2 1 THỊ XÃ THUẬN AN 250 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã Thuận An
2 CN 6 1 THỊ XÃ DĨ AN 200 Trung tâm Văn hóa Thông tin thị xã Dĩ An
3 2 21 1 HUYỆN PHÚ GIÁO 250 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Giáo
4 6 25 1 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH 1000 Trung tâm Hội nghị Tiển lãm tỉnh
5 2 25 2 THỊ XÃ DĨ AN 250 Trung tâm Văn hóa Thông tin thị xã Dĩ An
6 CN 3 3 ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH 250 Ngân hàng Đầu tư phát triển TP Thủ Dầu Một
7 5 7 3 THỊ XÃ TÂN UYÊN 400 UBND thị xã Tân Uyên
8 4 13 3 HUYỆN BÀU BÀNG 280 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bàu Bàng
9 2 18 3 BẮC TÂN UYÊN 280 UBND huyện Bắc Tân Uyên
10 7 23 3

THỊ XÃ BẾN CÁT

300 Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát 
11 2 25 3 HUYỆN PHÚ GIÁO 300 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Giáo
12 3 26 3 HUYỆN DẦU TIẾNG 450 Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng
13 6 29 3 CTY CẤP THOÁT NƯỚC MT BD 150 Công ty Nước Môi trường Bình Dương
14 6 29 3 ĐH KINH TẾ KỸ THUẬT BD 250 Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Bình Dương 
15 2 1 4 TP THỦ DẦU MỘT 280 Trung tâm Văn hóa thể thao TP Thủ Dầu Một
16 3 2 4 ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN TỈNH 250 Trung tâm khoa học công nghệ tỉnh
17 6 12 4 THỊ XÃ THUẬN AN 250 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã Thuận An
18 4 17 4 CTY NITTO DENTO 250 Công ty Nitto den to 
19 5 18 4 HUYỆN DẦU TIẾNG 200 Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng
20 4 24 4 CTY BM WIN DOWS 250 Công ty BM win dows 
21 5 25 4 THỊ XÃ DĨ AN 250 Trung tâm Văn hóa Thông tin thị xã Dĩ An 
22 6 26 4 ĐH THỦ DẦU MỘT 300 Trường ĐH Thủ Dầu Một 
23 6 3 5 CÔNG AN TỈNH 250 Công An tỉnh 
24 2 6 5 ĐH BÌNH DƯƠNG 200 Trường ĐH Bình Dương 
25 3 14 5 ĐH VIỆT ĐỨC 150 Trường ĐH Việt Đức 
26 4 15 5 HUYỆN PHÚ GIÁO 250 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Giáo
27 2 20 5 TP THỦ DẦU MỘT 250 Trung tâm Văn hóa thể thao TP Thủ Dầu Một 
28 4 22 5 THỊ XÃ THUẬN AN 250 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã Thuận An 
29 7 25 5 BỆNH VIỆN COLOMBIA ASIA 150 Bệnh viện Colombia 
30 4 29 5 THỊ XÃ DĨ AN 250 Trung tâm Văn hóa Thông tin thị xã Dĩ An  
31 4 5 6 CTY GUYMACH 200 Công ty Guy mach 
32 5 6 6 THỊ XÃ TÂN UYÊN 350 UBND thị xã Tân Uyên
33 2 10 6 HUYỆN BÀU BÀNG 250 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bàu Bàng
34 4 12 6 THỊ XÃ BẾN CÁT 300 Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát  
35 4 19 6 HUYỆN BẮC TÂN UYÊN 250 UBND huyện Bắc Tân Uyên 
36 7 22 6 CÔNG TY MAICO  250 Công ty Maico
37 2 24 6 HUYỆN DẦU TIẾNG 350 Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng 
38 3 2 7 HUYỆN PHÚ GIÁO 250 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Giáo 
39 6 5 7 THỊ XÃ DĨ AN 250 Trung tâm Văn hóa Thông tin thị xã Dĩ An 
40 7 6 7 CTY MAY MẶC BÌNH DƯƠNG 150 Công ty May mặc Bình Dương 
41 3 9 7 TP THỦ DẦU MỘT 280 Trung tâm Văn hóa thể thao TP Thủ Dầu Một
42 6 12 7 ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN TỈNH 200 Trung tâm khoa học công nghệ tỉnh 
43 7 13 7 TRẠI GIAM AN PHƯỚC 180 Trại giam An Phước 
44 3 16 7 CTY TRUMPH 180 Công ty Tiumph
45 6 19 7 CTY VINAMILK 150 Công ty Vinamilk 
46 3 23 7  CTY ESQUEL 300 Công ty Esquel
47 2 29 7 THỊ XÃ THUẬN AN 250 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã Thuận An 
48 7 3 8 SIÊU THỊ COOP MART 150 Siêu thị Coop mart Bình Dương 
49 3 6 8 CTY PERPETTI 150 Công ty Peffeti Van Melli 
50 4 14 8 THỊ XÃ BẾN CÁT 250 Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát  
51 3 13 8 THI XÃ DĨ AN 250 Trung tâm Văn hóa Thông tin thị xã Dĩ An 
52 6 2 8 CTY CẤP THOÁT NƯỚC 150 Công ty Nước Môi trường Bình Dương
53 CN 18 8 CTY SHANG HUNG CHENG 250 Công ty Shyang Hung Cheng 
54 CN 24 8 CTY PHÚ XUÂN 200 Trung tâm Văn hóa thể thao TP Thủ Dầu Một  
55 5 29 8 HUYỆN PHÚ GIÁO 250 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Giáo
56 4 4 9 TP THỦ DẦU MỘT 280 Trung tâm Văn hóa thể thao TP Thủ Dầu Một 
57 6 6 9 THỊ XÃ TÂN UYÊN 250 UBND thị xã Tân Uyên 
58 CN 14 9 CTY RK RESOURCES 250 Công ty RK Resouse 
59 4 11 9 HUYỆN BÀU BÀNG 250 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bàu Bàng 
60 3 17 9 HUYỆN  BẮC TÂN UYÊN 250 UBND huyện Bắc Tân Uyên 
61 3 24 9 HUYỆN  DẦU TIẾNG 350 Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng
62 2 23 9 THỊ Xà DĨ AN 250 Trung tâm Văn hóa Thông tin thị xã Dĩ An 
63 5 3 10 THỊ XÃ THUẬN AN 250 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã Thuận An 
64 4 9 10 ĐH BÌNH DƯƠNG 220 Trường ĐH Bình Dương
65 4 16 10 THỊ XÃ TÂN UYÊN 250 UBND thị xã Tân Uyên
66 6 11 10 THỊ XÃ BẾN CÁT 250 Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát  
67 6 18 10 TP THỦ DẦU MỘT 250 Trung tâm Văn hóa thể thao TP Thủ Dầu Một 
68 3 22 10 ĐH VIỆT ĐỨC 150 Trường ĐH Việt Đức 
69 2 28 10 THỊ XÃ BẾN CÁT 250 Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát 
70 3 29 10 HUYỆN PHÚ GIÁO 250 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Giáo 
71 6 1 11 THỊ Xà DĨ AN 280 Trung tâm Văn hóa Thông tin thị xã Dĩ An  
72 3 5 11 ĐH KINH TẾ KỸ THUẬT BD 200 Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 
73 7 9 11 SIÊU THỊ COOP MART 150 Siêu thị Coop mart  Bình Dương
74 3 12 11 ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN TỈNH 200 Cục Hải quan tỉnh 
75 4 13 11 THỊ XÃ THUẬN AN 250 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã Thuận An
76 6 22 11 TP THỦ DẦU MỘT 250 Trung tâm Văn hóa thể thao TP Thủ Dầu Một 
77 3 26 11 TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT 300 Trường ĐH Thủ Dầu Một 
78 3 3 12 TRƯỜNG CĐ ĐƯỜNG SẮT 150 Trường CĐ đường sắt 
79 5 5 12 HUYỆN PHÚ GIÁO 250 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Giáo
80 3 10 12 THỊ XÃ TÂN UYÊN 350 UBND thị xã Tân Uyên 
81 4 11 12 THỊ Xà BẾN CÁT 250 Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát  
82 6 13 12 HUYỆN BÀU BÀNG 280 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bàu Bàng 
83 2 16 12 HUYỆN BẮC TÂN UYÊN 280 UBND huyện Bắc Tân Uyên  
84 3 17 12 TP THỦ DẦU MỘT 250 Trung tâm Văn hóa thể thao TP Thủ Dầu Một
85 2 23 12 HUYỆN DẦU TIẾNG 350 Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng 
TỔNG CỘNG 21.720  


Mọi chi tiết xin liên hệ: Thường trực Ban Chỉ đạo VĐ HMTN tỉnh Bình Dương - Điện thoại: 0274.3837994

Last Updated on Wednesday, 06 March 2019 02:37
 


Lịch Hiến Máu

Tình Nguyện 2019

Trình Duyệt khuyên dùng

Click vào biểu tượng để tải về