Văn phòng

0274.3822621 - 0274.383799

Tầng 10, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một

hoichuthapdobinhduong@gmail.com

Chuthapdobinhduong.org.vn

Lịch Hiến Máu Tình Nguyện Năm 2019 PDF Print E-mail

 

STT THỨ NGÀY THÁNG ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐIẠ ĐIỂM
1 4 2 1 THỊ XÃ THUẬN AN 250 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã Thuận An
2 CN 6 1 THỊ XÃ DĨ AN 200 Trung tâm Văn hóa Thông tin thị xã Dĩ An
3 2 21 1 HUYỆN PHÚ GIÁO 250 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Giáo
4 6 25 1 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH 1000 Trung tâm Hội nghị Tiển lãm tỉnh
5 2 25 2 THỊ XÃ DĨ AN 250 Trung tâm Văn hóa Thông tin thị xã Dĩ An
6 CN 3 3 ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH 250 Ngân hàng Đầu tư phát triển TP Thủ Dầu Một
7 5 7 3 THỊ XÃ TÂN UYÊN 400 UBND thị xã Tân Uyên
8 4 13 3 HUYỆN BÀU BÀNG 280 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bàu Bàng
9 2 18 3 BẮC TÂN UYÊN 280 UBND huyện Bắc Tân Uyên
10 7 23 3

THỊ XÃ BẾN CÁT

300 Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát 
11 2 25 3 HUYỆN PHÚ GIÁO 300 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Giáo
12 3 26 3 HUYỆN DẦU TIẾNG 450 Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng
13 6 29 3 CTY CẤP THOÁT NƯỚC MT BD 150 Công ty Nước Môi trường Bình Dương
14 6 29 3 ĐH KINH TẾ KỸ THUẬT BD 250 Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Bình Dương 
15 2 1 4 TP THỦ DẦU MỘT 280 Trung tâm Văn hóa thể thao TP Thủ Dầu Một
16 3 2 4 ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN TỈNH 250 Trung tâm khoa học công nghệ tỉnh
17 6 12 4 THỊ XÃ THUẬN AN 250 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã Thuận An
18 4 17 4 CTY NITTO DENTO 250 Công ty Nitto den to 
19 5 18 4 HUYỆN DẦU TIẾNG 200 Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng
20 4 24 4 CTY BM WIN DOWS 250 Công ty BM win dows 
21 5 25 4 THỊ XÃ DĨ AN 250 Trung tâm Văn hóa Thông tin thị xã Dĩ An 
22 6 26 4 ĐH THỦ DẦU MỘT 300 Trường ĐH Thủ Dầu Một 
23 6 3 5 CÔNG AN TỈNH 250 Công An tỉnh 
24 2 6 5 ĐH BÌNH DƯƠNG 200 Trường ĐH Bình Dương 
25 3 14 5 ĐH VIỆT ĐỨC 150 Trường ĐH Việt Đức 
26 4 15 5 HUYỆN PHÚ GIÁO 250 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Giáo
27 2 20 5 TP THỦ DẦU MỘT 250 Trung tâm Văn hóa thể thao TP Thủ Dầu Một 
28 4 22 5 THỊ XÃ THUẬN AN 250 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã Thuận An 
29 7 25 5 BỆNH VIỆN COLOMBIA ASIA 150 Bệnh viện Colombia 
30 4 29 5 THỊ XÃ DĨ AN 250 Trung tâm Văn hóa Thông tin thị xã Dĩ An  
31 4 5 6 CTY GUYMACH 200 Công ty Guy mach 
32 5 6 6 THỊ XÃ TÂN UYÊN 350 UBND thị xã Tân Uyên
33 2 10 6 HUYỆN BÀU BÀNG 250 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bàu Bàng
34 4 12 6 THỊ XÃ BẾN CÁT 300 Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát  
35 4 19 6 HUYỆN BẮC TÂN UYÊN 250 UBND huyện Bắc Tân Uyên 
36 7 22 6 CÔNG TY MAICO&nb