LỊCH HIẾN MÁU NĂM 2013 In
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THỨ NGÀY SL DỰ KIẾN THỜI
GIAN
ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
DỰ KIẾN
TRƯỜNG ĐH BÌNH DƯƠNG 6 4/1/2013 170 7h00 TRƯỜNG
CÔNG AN TỈNH 6 18/01/2013 200 7H00 CÔNG AN TỈNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BD 2 21/01/2013 200 7h00 KHỐI ĐOÀN THỂ
ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 6 25/01/2013 180 7h00 SỞ THÔNG TIN TT
HỘI CTĐ TX. THUẬN AN 3 29/01/2013 180 7h00  
HUYỆN PHÚ GIÁO 5 31/01/2013 180 7h00  
CTY CAO SU DẦU TIẾNG 2 4/2/2013 120 7h00  
HỘI CTĐ THỊ XÃ DĨ AN 6 8/3/2013 200 7h00 TT VĂN HOÁ
HUYỆN DẦU TIẾNG 2 11/3/2013 250 7h00 BỆNH VIỆN
ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT BD 3 12/3/2013 170 7h00  
CTY CS DẦU TIẾNG 2 18/03/2013 180 7h00  
HUYỆN TÂN UYÊN 6 22/03/2013 350 7h00 UBND HUYỆN
HUYỆN ĐOÀN BẾN CÁT 6 29/03/2013 200 7h00  
CTY CAO SU DẦU TIẾNG 2 1/4/2013 140 7h00  
THÀNH ĐOÀN THỦ DẦU MỘT CN 7/4/2013 200 7h00  
CTY CAO SU DẦU TIẾNG 3 9/4/2013 140 7h00  
CTY CAO SU DẦU TIẾNG 4 17/04/2013 120 7h00  
HUYỆN ĐOÀN PHÚ GIÁO 4 24/04/2013 250 7h00 KHỐI ĐOÀN THỂ
CTY CẤP THOÁT NƯỚC MT BD 6 26/04/2013 150 7h00 CÔNG TY
ĐOÀN TX. DĨ AN 7 4/5/2013 200 7h00 TT VĂN HÓA
HUYỆN TÂN UYÊN 4 8/5/2013 200 7h00
CÔNG TY CSDT 6 10/5/2013 180 7h00 CTY CAOSU DAUTIENG
ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP T CN 12/5/2013 220 7h00  
ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 4 15/05/2013 150 7h00 TRƯỜNG
CTĐ THÀNH PHỐ TDM 6 24/05/2013 300 7h00
TRƯỜNG ĐH BINH DUONG 5 30/05/2013 200 7h00  TRƯỜNG
HUYỆN PHÚ GIÁO 2 3/6/2013 200 7h00  
HUYỆN DẦU TIẾNG 3 4/6/2013 250 7h00 BỆNH VIỆN
HỘI CTĐ THỊ XÃ DĨ AN 5 20/06/2013 200 7h00 TT VĂN HÓA
CTY TNHH ESQUEL 6 21/06/2013 170 7h00 CÔNG TY
THỊ XÃ THUẬN AN 6 28/06/2013 200 7h00 UBND HUYỆN
TRẠI GIAM AN PHƯỚC - PG 7 29/06/2013 200 7h00 TRẠI GIAM
TP. THỦ DẦU MỘT 2 1/7/2013 200 7h00  
LIÊN ĐOÀN LĐ TX DĨ AN 6 5/7/2013 200 7h00 TT VĂN HÓA
CTY TNHH MAICO 7 6/7/2013 150 7h00 CÔNG TY
HUYỆN TÂN UYÊN 6 12/7/2013 300 7h00  
CTY THHH MTV MAY MẶC BD 7 20/07/2013 170 7h00 CÔNG TY
HỘI CTĐ TX THUẬN AN CN 28/07/2013 200 7h00  
HUYỆN BẾN CÁT 5 1/8/2013 200 7h00  
CTY SHYANG HUNG CHENG CN 11/8/2013 180 7h00 CÔNG TY
CTY CẤP THOÁT NƯỚC MT BD 6 23/08/2013 140 7h00 CÔNG TY
HỘI CTĐ HUYỆN PHÚ GIÁO 4 28/08/2013 200 7h00 KHỐI ĐOÀN THỂ
HỘI CTĐ TP. THỦ DẦU MỘT 5 29/08/2013 200 7h00  
ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 3 3/9/2013 150 7h00  
ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP T CN 8/9/2013 230 7h00  
LĐLĐ HUYỆN BẾN CÁT 4 11/9/2013 200 7h00  
ĐOÀN TX. THUẬN AN 7 14/09/2013 200 7h00  
HUYỆN DẦU TIẾNG 3 17/09/2013 250 7h00 BỆNH VIỆN
HUYỆN TÂN UYÊN 6 27/09/2013 300 7h00 UBND HUYỆN
THỊ ĐOÀN DĨ AN 6 4/10/2013 200 7h00 TT VĂN HÓA
THÀNH ĐOÀN TDM CN 6/10/2013 200 7h00  
ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG 2 7/10/2013 180 7h00  
CTY FAR EATERN APPAREL 3 8/10/2013 150 7h00  
HUYỆN BẾN CÁT 5 24/10/2013 180 7h00  
HUYỆN PHÚ GIÁO 4 30/10/2013 200 7h00 KHỐI ĐOÀN THỂ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTKT BD 2 4/11/2013 200 7h00  
HỘI CTĐ THỊ XÃ DĨ AN 6 8/11/2013 200 7h00 TT VĂN HÓA
TP. THỦ DẦU MỘT 3 12/11/2013 200 7h00  
HUYỆN PHÚ GIÁO 3 3/12/2013 200 7h00  
LIÊN ĐOÀN LĐ THỦ DẦU MỘT 6 6/12/2013 200 7h00  
CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT - DĨ AN 3 10/12/2013 160 7h00 TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT 6 13/12/2013 180 7h00 TRƯỜNG
HUYỆN DẦU TIẾNG 5 19/12/2013 250 7h00 BỆNH VIỆN
GIÁO DỤC HUYỆN BẾN CÁT 5 26/12/2013 200 7h00  
HUYỆN TÂN UYÊN 6 27/12/2013 300 7h00 UBND HUYỆN
TỔNG CỘNG     12920    
Mọi chi tiết về Lịch hiến máu tình nguyện năm 2013, vui lòng liên hệ 06503.837994
Đ/c Từ, Duyên, Minh
Cập nhật ngày Thứ tư, 10 Tháng 4 2013 02:13