Địa chỉ & số điện thoại Hội Chữ thập đỏ cấp huyện In

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại sau:

aniTELEPHONE127


Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Dầu Một

Chủ tịch: Bùi Ngọc Trúc

Điện thoại Văn phòng: 0274.3822231 


Hội Chữ thập đỏ thị xã Thuận An:

Chủ tịch: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Điện thoại Văn phòng: 0274.38755259


Hội Chữ thập đỏ thị xã Dĩ An:

Chủ tịch: Lê Phú Tâm

Điện thoại Văn phòng: 0274.3742908


Hội Chữ thập đỏ thị xã Bến Cát:

Chủ tịch: Nguyễn Minh Nhựt

Điện thoại Văn phòng: 0274.3564646


Hội Chữ thập đỏ huyện Dầu Tiếng:

Chủ tịch: Ngô Thị Xuyến

Điện thoại Văn phòng: 0274.3561297


Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Giáo:

Chủ tịch: Hồ Thu Thủy

Điện thoại Văn phòng: 0274.3672587


Hội Chữ thập đỏ thị xã Tân Uyên

Chủ tịch: Nguyễn Thị Phương

Điện thoại Văn phòng: 0274.3656398


Hội Chữ thập đỏ huyện Bắc Tân Uyên

Chủ tịch: Dương Văn Cường

Điện thoại Văn phòng: 0274.3683898


Cập nhật ngày Thứ sáu, 04 Tháng 3 2022 12:27